Yin  & Yang Yoga  

Yin Yoga

Yin ve Yang Yoga, Taocu öğretilerden gelen Yin ve Yang kavramlarına dayanır. Yin ve Yang temel olarak tamamen karşıt, fakat tamamlayıcı olan kuvvetlerdir. Yin, dengeli, hareketsiz, gizli olan, Yang ise sürekli hareketi temsil eden, değişen, açığa çıkan enerjidir. Vücudumuzda, nispeten sıkı bağ dokuları (tendon, ligament, fasya) Yin’i, daha hareketli ve esnek olan kaslar ve kan ise Yang’ı temsil eder.

 

Yoganın köklerine dayanan Yin Yoga pozlarda uzun bir süre (3-5dk) kalınan her yaşa ve seviyeye uygun meditatif bir uygulamadır. Etkilenmesi hedeflenen bölgedeki kaslar pasif bırakılarak esnetilir. Hedef bölgedeki kaslar esneyip yumuşadıkça eklemler, bağlar ve derin bağ dokuları (fasya) da açılır ve serbest bırakılır. Özellikle kalça, bel bölgesi, leğen kemiği, omurga ve bacaklardaki bağ dokularını hedef alır. Eklemleri korur, hareketliliğini arttırır ve kayganlaştırır. Omurga sağlığı için çok faydalıdır.

Fasyanın açılması, chi’nin (enerjinin) tıkanıklıklarını uyarır ve bedenlerimiz boyunca uzanan ve organlarımıza bağlanan meridyenler (enerji kanalları) yoluyla daha özgürce akmasına izin verir. Bu, vücudun iç organlarını ve sistemlerini dengeleme etkisine sahiptir ve bağışıklığın güçlenmesine sebep olur. Bu anlamda günümüz insanı için terapi niteliğinde olabileceği söylenebilir.

Yin Yoga, vücutta tutulan ve depolanan daha önce çözülmemiş duyguların serbest bırakılmasını da alan açtığından  duygusal iyileşme için de güçlü bir kaynaktır. Modern yaşamdaki aceleye karşın insanı yavaşlatarak, kendini dinlemesine, kendi içine bakmasına, ruhu ile kopan bağını yeniden oluşturmasına, insanın kendine yaklaşmasına yardımcı olur. Sıklıkla duyguları bastırmak veya yok saymak dokularda tutulmalara ve sonuçta hastalığın başlangıcına yol açar. Bedenimizi açan duruşlarda kalarak, duyguların doğal olarak ortaya çıkmasına izin verir ve bu süreci izleriz. Duyguların nefes alması için fırsat vermek, onların hissedilmesine ve iyileşmesine sebep olurken bize de bırakmayı öğretir.

Yang Yoga ( Tao Vinyasa)  

Yin Yoga’nın öncüleri Paul ve eşi Suzee Grilley’in uzak doğu dövüş sanatları, modern dans ve hatha yogayı birleştirdiği hareketli ve estetik akış serileridir. İç içe geçmiş pozların birbirini takip ettiği hızlı geçişler içerir ve yang bir stildir. Bu özgür akışlar bedenin dengesinin geliştirilmesi, güçlenmesi ve chi akışına odaklanır.  Tao Vinyasa’da bulunan üç temel akış Altın Tohum, Uçan Ejderha ve Savaşçı Serileridir;   ​Altın Tohum akışı, kan ve chi akışına odaklanır. Çi enerjisini hissetmeye yardımcı olur. Omurgayı ve bacakları hem esnetir, hem de güçlendirerek uyarır. Savaşçı akışı, omurgayı esnetir, güç ve dengeyi geliştirir, bacakları güçlendirir. Uçan Ejderha akışı, kollar ve üst bedeni güçlendirir, alt bedende de güç ve dengeyi geliştirir. Kalp ve akciğer meridyenlerini uyarır.  Bedenimizde yin ve yang’ı temsil eden dokuları ihtiyaçlarına göre çalıştırır ve hem zıtlıkları hem de birbirini tamamlayan bir uyumu tecrübe ederiz.  Yin Yoga ve Tao Vinyasa uygulamaları da bu şekilde birbirini dengeler ve destekler.